Must / Mustn't Konu Anlatımı

Modal Verbs

Bir şeyin gerekli ya da zaruri olduğu durumlarda must kullanılır. Must örnek cümlesini inceleyelim:

 • I must go to bank now.
 • Şimdi bankaya gitmeliyim.

İngilizcede Must'ın Genel Yapısı

Özne + must + esas fiil

özneyardımcı fiil mustesas fiil
I mustgo work.
You mustvisit us.
We muststop now.

Have to 'nun Kullanımı

Genel olarak ingilizcede mustkişisel olan zaruri, mecburi durumlar için kullanılır. Kişinin kendi fikrini içerir. Nesnel bir yapıdadır. Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

 • must stop smoking.
 • Sigarayı bırakmalıyım.

 • You must visit us today.
 • Bugün bizi ziyaret etmelisin.

 • They must study harder.
 • Daha sıkı ders çalışmalılar.

Yukarıdaki must örnek cümlelerinde zorunluluk durumu kişinin fikrine göredir. İngilizcede Must/mustn`t kullanımında dışarıdan bir zorunluluk yoktur, "Have to" da ise bunun tam tersidir.

Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir. Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

özne yardımcı fiil esas fiilhave mastar
geçmiş zaman I had to get up early yesterday.
geniş zaman I have to get up early today.
gelecek zaman I will have to get up early tomorrow.
şimdiki zaman She is having to wait.
present perfect We have had to get up on the time.
modal (may) They may have to do it again.

İngilizcede must not, birşeye izin verilmediğini anlatmak istediğimizde kullanılır.

 • You must not smoke indoor.
 • Kapalı yerlerde sigara içmemelisin.

MUST NOT'IN GENEL YAPISI

Özne + must not + esas fiil

subjectyardımcı must + notesas fiil
I mustn'tforget my keys.
You mustn'tinterrupt him.
Students must notbe late.

Önemli: ingilizcede must'dan sonra to gelmez! Örnek cümleyi inceleyelim:

 

 • You mustn't arrive late. ( You mustn't to arrive late. değil!)

Must not'ın Kullanımı

Must not yasaklı durumları anlatmak için kullanılır. Yapılmasına izin verilmeyen, müsade edilmeyen durumlarda. Yasak nesnel de olabilir öznel de olabilir. Örnek cümleleri inceleyelim:

 • I mustn't eat so much fatty food.
 • Çok fazla yağlı yiyecekler yememeliyim.

 • Students must not speak in class.
 • Öğrenciler sınıfta konuşmamalı.

 • Drivers must not drink while driving.
 • Sürücüler araba sürerken içki içmemeli.

Geçmişten söz ederken must not kullanılmaz. Diğer modal verbler kullanılır. Örnek cümleleri inceleyelim:

 • You are not allowed for voting
 • Oy kullanmak içi izniniz yok.

 • I couldn't park inside the hospital.
 • Hastanenin içine park edemedim.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF