Should / Shouldn't Konu Anlatımı

Modal Verbs

*Should öğüt ya da tavsiye bildirmektedir. Bir kişiye öğütte bulunurken kullanılmaktadır. Yapılmasının iyi olmayacağını söyleyebilmek için ise should” un olumsuz hali shouldn”t ı kullanmaktayız.

Bütün şahıslar için hiçbir değişikliğe uğramadan should kullanılır. Soru yaparken shouldözneden önce kullanılır. Olumsuz yaparken not eklenir. Kısaltılmış hali shouldn’t dur. Daima fiillerin birinci halleri ile kullanılır. Yardımcı fiil gibi muamele gördüğünden kendisini takip eden fiil ile arasına to gelmez. Geçmiş zamandaki olaylar için, should have ile fiilin üçüncü hali kullanılır.

 • When you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. (öneri)
 • You should focus more on your family and less on work. (tavsiye)
 • I really should be in the office by 7:00 AM. (zorunluluk)
 • By now, they should already be in Dubai. (beklenti)

Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır:

 • Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken.
 • Mecburiyetlerden söz ederken.
 • Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır.

Should'un Genel Yapısı

Özne + should + esas fiil

özne yardımcı fiil esas fiil
+ He should go to bed.
- He should not go to bad.
shouldn't
? Should he go to bed?

Should 'un Kullanımı

1) Tavsiye verirken should kullanılır. Örnek cümleler:

 • You should apply for that job.
 • Bu işe başvurmalısın.

 • You should visit your parents.
 • Anne babanı ziyaret etmelisin.

 • You should take care of your children.
 • Çocuklarınla ilgilenmelisin.

2) Zorunluluk durumlarında should kullanılır. Örnek cümleler:

 • You should be at work now.
 • Şu anda işte olmalısın.

 • You should brush your teeth after each meal.
 • Her öğünden sonra dişlerini fırçalamalısın.

 • You should not drive fast.
 • Hızlı araba sürmemelisin.

3) Olasılık içeren durumlarda should kullanılır. Örnek cümleler:

 • The bus should be here soon.
 • Otobüs birazdan burda olmalı.

 • They should be here by noon.
 • Öğlenleyin burda olabilirler.

4) Koşullu durumlarda should kullanılır: Örnek cümleler:

 • If Tom should phone while I am out, tell him I'll phone him back later.
 • Ben dışardayken eğer Tom ararsa , onu sonra arayacağımı söyle. ("If Tom phones..." ile aynı anlamlı. Should kullanılmasının nedeni, Tom'un arama olasılığının düşük olması.)

 • I have left the clothes outside. If it is should rain, can you bring it in?
 • Elbiseleri dışarda bıraktım. Eğer yağmur yağarsa, onları içeri alırmısın?

5) "If I were you I should..." Eğer yerinde olsaydım ...

 • If I were you i should buy that car.
 • Yerinde olsaydım o arabayı satın alırdım.

 • If I were you i shouldn't eat it.
 • Yerinde olsaydım onu yemezdim.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF